Clínica Abad

93 652 17 22

INFORMACIÓ GENERAL


Titular: Daniel Abad Sanchez

Adreça: C/ Plaça de la Bòbila, 3 08830 Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

Contacte: info@clinicaabad.com o 93 652 17 22.

N.I.F.: 38171397E
.

El present avís legal ( des d'ara l'Avís “Legal”) regula l'ús del situat Web http://www.clinicaabad.com., ( des d'ara el “Lloc Web” ) propietat de Daniel Abad Sánchez, Plaza de la Bóbila 3, 08830-Sant Boi de Llobregat (Barcelona, ) i amb NIF 38171397E .

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre Daniel Abad Sánchez amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest situat Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

ÚS I ACCÉS D'USUARIS

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés als continguts de la present Web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Daniel Abad Sánchez i en cap cas constitueix assessorament legal o professional.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines Web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Daniel Abad Sánchez i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines Web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de Daniel Abad Sánchez.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS LINK

Daniel Abad Sánchez es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines Web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris. Daniel Abad Sánchez no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en pàgines Web de tercers a les quals es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat de Daniel Abad Sánchez. La presència de “links” o enllaços en les pàgines Web Daniel Abad Sánchez té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

POLITICA DE PRIVADESA

A efecte dels previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Daniel Abad Sánchez amb NIF 38171397E informa a l'Usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal denominat CONTACTES WEB la finalitat del qual/és principal/és és GESTIONAR RELACIÓ AMB USUARIS I PROMOCIÓ COMERCIAL, inscrit en el Registre General de Protecció de Dades.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per Daniel Abad Sánchez. Així mateix, el no facilitar dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar o rebre informació d'aquests serveis.

D'acord a l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporades a un fitxer titularitat Daniel Abad Sánchez amb domicili en Plaça de la Bóbila 3, 08830-Sant Boi de Llobregat (Barcelona), tenint implementades totes les mesures de Seguretat del Reial decret 1720/2007, de 21 de Desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES

L'usuari que envia la informació Daniel Abad Sánchez és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se a Daniel Abad Sánchez de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitats, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

Daniel Abad Sánchez no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui altra font, pel que tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació.

S'exonera a Daniel Abad Sánchez de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per Daniel Abad Sánchez sempre que procedeixi de fonts alienes Daniel Abad Sánchez.

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Daniel Abad Sánchez no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produirà una informació prèvia, sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat.

EXCERCICI DE DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a Plaça de la Bóbila 3, 08830-Sant Boi de Llobregat (Barcelona) o a través de correu electrònic, a clinica@clinicaabad.com, juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del DNI i indicant en l'assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part Daniel Abad Sánchez en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLITICA DE PRIVADESA

Daniel Abad Sánchez es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En dites suposat Daniel Abad Sánchez anunciarà en aquestes pàgines els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.
Clínica Abad

Clínica Abad
© 2010

Aviso Legal · Crèdits

Plaça de la Bòbila, 3
08830 - Sant Boi de Llobregat
Baix Llobregat

Tel.: 93 652 17 22
E-mail: info[en]clinicaabad[punto]com
urgencias[en]clinicaabad[punto]com

Ver Google Maps