Clínica Abad

93 652 17 22

Sistema de pagament

En el nostre interès per cobrir al màxim les necessitats dels nostres pacients, CLINICA ABAD ha desenvolupat diferents formes de pagament.

FORMES DE PAGAMENT:

1. Pre-pagament
Es tracta de realitzar un descompte del 10% al pacient que realitzi el pagament íntegre del seu tractament a l'iniciar-lo.

2. Pagament fraccionat en 4 quotes
Aquest és un sistema de finançament creat per CLINICA ABAD que permet realitzar el pagament del tractament en 4 quotes, sobretot en casos de grans rehabilitacions amb implants.
La primera quota (25% del total) es realitzarà una vegada s'hagi acceptat l'acceptació del pressupost.
La segona quota (25%) es portarà a terme el dia de la Cirurgia d'implants. En cas si es fes en 2 cites serà en 2 pagaments.
La tercera quota s'efectuarà a l'iniciar-se el procés de laboratori de les pròtesis sobre implants i l'última una vegada es finalitzi el tractament.

2. Targeta de Crèdit

Fórmula que permet (a través de l'entitat bancària corresponent), el pagament de la quantia total del tractament, desglossat en diverses mensualitats.

3. Finançament

-A 12 mesos SENSE INTERESSOS
-De 12 mesos fins a 5 anys

A) Finançament de sis mesos fins a 5 anys.
A través d'institucions d'acreditada solvència com el Banc SABADELL, oferim als nostres pacients crèdits per la totalitat dels seus tractaments; a un atractiu tipus d'interès que va del 6 al 15 % i amb una comissió d'obertura del 1%.

c) Procediment per a assolir el finançament.

Una vegada dissenyada la fórmula idònia per al pacient, l'auxiliar de vídeo diagnòstic, contacta amb l'entitat corresponent i si la persona compleix els requisits necessaris (tipus de contracte, no figurar en els registres de morosos, quantia de la nòmina etc.) és aprovada en aquest mateix moment l'operació. Els documents que el pacient ha d'aportar per a la comprovació del compliment dels requisits són:

D. N. I., FOTOCÒPIA DE NÒMINA, FOTOCÒPIA DEL REBUT BANCARI

Clínica Abad
© 2010

Aviso Legal · Crèdits

Plaça de la Bòbila, 3
08830 - Sant Boi de Llobregat
Baix Llobregat

Tel.: 93 652 17 22
E-mail: info[en]clinicaabad[punto]com
urgencias[en]clinicaabad[punto]com

Ver Google Maps