Clínica Abad

93 652 17 22

Esterilització a Clínica Abad

La American Dental Association (A.D.A.) recomana considerar a tots els pacients que acudeixen al consultori dental com portadors d'agents infecciosos. La transmissió de microorganismes es pot portar a terme mitjançant l'instrumental contaminat amb restes orgàniques, sang o saliva (fluids biològics) i també pels aerosols formats durant l'ús del material rotatori principalment.

Encara que els riscos d'infecció són similars als d'altres especialitats mèdiques practicades fora del context hospitalari, Clínica Abat ha reconegut la importància de les mesures preventives i s'ha esforçat en aplicar-les en la seva pràctica diària per a evitar-la.

Què s'entén per esterilització?

La esterilització és un procediment físic o químic que té per finalitat l'eliminació de tots els microorganismes presents en un objecte. "La esterilització de l'instrumental és una de les principals mides per a evitar la transmissió de malalties infeccioses en Odontologia".

El cicle de la esterilització a Clínica Abad:

La esterilització de l'instrumental exigeix realitzar una sèrie d'etapes successives que tenen per finalitat assegurar l'eficàcia de tot el procés. Les etapes del cicle de la esterilització practicades diàriament a Clínica Abad i els seus objectius són:

1. Remull-desinfecció: La immersió immediata de l'instrumental en una solució desinfectant té per finalitat estovar les restes de matèria orgànica i inorgànica, adherida a l'instrumental durant el seu ús. El desinfectant elimina una part dels patògens i disminueix el risc d'infecció en la manipulació posterior de l'instrumental.

2. Neteja: Elimina la brutícia present en l'instrumental facilitant l'arribada de l'agent esterilitzant (vapor d'aigua o aire calent) a tota la superfície.

3. Assecat i lubricació: Evita la corrosió de l'instrumental.

4. Envasat: Manté a l'instrumental en condicions estèrils durant períodes relativament llargs.

5. Esterilització: Destrucció dels microorganismes contaminants (patògens i no patògens) presents en qualsevol instrumental. El esterilitzador més recomanable és el autoclau, utilitzat a Clínica Abad.

6. Control del procés de esterilització: La verificació periòdica del procés de esterilització és imprescindible per a assegurar que l'objectiu d'eliminar als microorganismes ha estat aconseguit. Aquesta avaluació es realitza mitjançant indicadors biològics i químics.

7. Emmagatzematge: Els paquets són dipositats en un lloc sec i així mantenen la seva integritat fins al seu ús per a evitar la contaminació per bacteris ambientals.

El autoclau a Clínica Abad


La American Dental Association (A.D.A.) recomana l'ús del autoclau per a la esterilització de l'instrumental i de qualsevol objecte, contaminat per fluids biològics, que resisteixi les condicions físiques de la esterilització per vapor.

El autoclau utilitzat diàriament a Clínica Abad és un Matachana d'última generació (amb control electrònic del procés de esterilització).

Altres aspectes de la desinfecció a Clínica Abad


Màxima ocupació de material d'un sol ús:
Material i instrumental dental d'un sol ús.

Desinfecció de l'equip dental i les superfícies: S'utilitzen diferents solucions desinfectants per a netejar la butaca dental i les superfícies possiblement contaminades.

Tècniques de barrera: Ús de guants, mascarilles, ulleres protectores i uniformes per part del personal de la clínica.

Tractament correcte de les deixalles:
Contenidors especials per al material punxent i per a material biològicament contaminat.

Asepsia en el laboratori

Clínica Abad
© 2010

Aviso Legal · Crèdits

Plaça de la Bòbila, 3
08830 - Sant Boi de Llobregat
Baix Llobregat

Tel.: 93 652 17 22
E-mail: info[en]clinicaabad[punto]com
urgencias[en]clinicaabad[punto]com

Ver Google Maps