Clínica Abad

93 652 17 22

Sedació Odontològica

Tractaments dentals sense ansietat

INTRODUCCIÓ

L'especialitat d'anestèsia.
Un anestesiòleg és un metge que a part de llicenciar-se en Medicina i Cirurgia ha fet l'especialitat d'Anestèsia i Reanimació. En l'actualitat consta d'una formació pràctica i teòrica de 4 anys de durada que cobreix tots els aspectes de l'anestèsia.

Quin és la labor del anestesiòleg?
Els anestesiolegs calmem i despertem als pacients que precisin intervencions quirúrgiques. Es controlen les constants durant i després de les intervencions i observem als pacients una vegada operats.

Què és l'anestèsia?
És un conjunt de tècniques que es duen a terme perquè es puguin operar sense que es noti dolor. En el cas de la cirurgia de la boca, el seu odontòleg li dormirà amb anestèsia local les genives i les dents, i el anestesioleg li aplicarà una sedació perquè estigui tranquil.

Quins tipus d'anestèsia existeixen?
Es pot resumir dient que existeix l'anestèsia general (quan es dorm a un pacient sencer, per exemple: apendicitis), anestèsia regional (quan es dorm per exemple un braç), i l'anestèsia local amb sedació (la qual aplicarem en el cas de la boca).

PASSOS A SEGUIR

Abans de la cirurgia
Quan es decideixi operar de la cirurgia odontològica amb la tècnica de sedació, farà falta que li realitzin unes proves preoperatories: Electrocardiograma, Analítica de sang i Radiografia de tórax. Amb aquestes proves i amb les preguntes que li farà el anestesioleg, el professional es farà una idea del seu estat de salut i li sol·licitarà que signi el consentiment informat, que és un document que obliga la llei a signar i que autoritza que vostè pugui ser sedat per a aquesta cirurgia.

El dia de la cirurgia

En el cas d'haver sofert algun canvi en la seva salut: febre, grip o que estigui embarassada ha d'advertir-ho.

Quan arribi al box on se li realitzarà la cirurgia, se li col·locarà un sèrum en la mà o el braç i se li anirà administrant unes medicacions perquè estigui sedat i tranquil (ha de recordar que no és una anestèsia general) i tolerarà bé l'estona que duri la cirurgia.

Tota la cirurgia estarà vigilat per l´anestesioleg que li col·locarà uns aparells per a controlar les seves constants vitals.

Una vegada acabada la cirurgia aprofitarem que duu el sèrum per a administrar-li algun calmant potent per a evitar el dolor les primeres hores. Després continuarà amb la pauta que li recomani el seu odontòleg.

Consells i normes per al dia de la intervenció

1. No s'ha de maquillar ni dur les ungles pintades.
2. És millor que no duguin joies que els estrenyin (tipus polseres…) ni arrecades.
3. Vingin amb roba còmoda i ampla.
4. Haurà d'estar en dejú 6 hores abans de la cirurgia.Clínica Abad
© 2010

Aviso Legal · Crèdits

Plaça de la Bòbila, 3
08830 - Sant Boi de Llobregat
Baix Llobregat

Tel.: 93 652 17 22
E-mail: info[en]clinicaabad[punto]com
urgencias[en]clinicaabad[punto]com

Ver Google Maps